fredag den 22. februar 2019

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening
Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 13 marts 2019 kl. 19:00 i konfirmandstuen iGunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne.  Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Efter generalforsamlingen.
Per Eriksen, vil vise filmen, Baptisterne kom til Østhimmerland. Samt fortælle lidt om,
Sin tid ved landbruget i Gunderup.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.


P.B.V.
Elsebeth Rasmussen
Tlf. 20886342

mandag den 18. juni 2018

Årets byvandring

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forenings årlige udflugt

Tirsdag d. 26-6 2018 går til Dronninglund Slot.

Vi mødes ved Kirken kl. 19.00
Tag din nabo med.

Runa Christensen: Viser rundt i Kirken og på Slottet.
”Der er elevator på Slottet”

Pris: For kaffe og kringle. 95. kr. Giv besked hvis du er sukkerfri.

Bindende tilmelding senest. 22-6 2018

Elsebeth Rasmussen: 2088 6342
Liss Sørensen          : 2253 2694fredag den 16. februar 2018

Generalforsamling

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening
Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 7 marts 2018 kl. 19:00 i konfirmandstuen iGunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne.  Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Efter generalforsamlingen.
Lene Dige kommer og fortæller, om sin skoletid på den gamle og nye skole i Fjellerad.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

 V
P.B.V.
Elsebeth Rasmussen
Tlf. 20886342


fredag den 14. april 2017

Årets byvandring er oplevelsestur.

Onsdag den 3.maj 2017 er der Oplevelsestur.
Vi mødes ved Konfirmandstuen i Gunderup Kl. 18,00
Vi kører sammen ”tag en eller flere med i bilen” til
Dansk Nutidsmuseum,
Støberivej 8, Aars.

Entre 65 kr. "kaffe er med i prisen” giv besked hvis du er sukkerfri.

Bindende tilmelding: senest 30-4-2017

Elsebeth Rasmussen : 2088 6342
Liss Sørensen            : 2253 2694

Alle er velkommen

tirsdag den 14. februar 2017

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening

Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 1 marts 2017 kl. 19:00 i konfirmandstuen i Gunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne.  Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen  skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Efter generalforsamlingen. Naturgeograf Peter A. Larsen, Skovstrup.
Peter A. Larsen har i 33 år været naturforvalter i amtet og staten, vil fortælle om dette arbejde, samt om natur og landskab i sognet.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

P.B.V.
Elsebeth Rasmussen
Tlf. ‪20886342‬

søndag den 22. maj 2016

Naturvandring

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening 

Mandag d.23/5 2016 KL.18,30 er der Naturvandring
Naturvandring gennem Lundby Dalen, og Torderup Skallen,startved Lundby Samlingen, Lundby, med stop ved SkalboTorderupvej 16.
Leo Christensen,Egon Holt og Frederik Adamsen, vil guide og fortælle om fortiden i området.
Efterfølgende er der kaffe, i Konfirmandstuen Gunderup.
”Turen er ikke for gangbesværede, praktisk fodtøj tilrådes”
”Skulle der blive dårligt vejr afholdes angementet i Konfirmandstuen Gunderup.

Alle er velkommen
Bestyrelsen.