fredag den 14. april 2017

Årets byvandring er oplevelsestur.

Onsdag den 3.maj 2017 er der Oplevelsestur.
Vi mødes ved Konfirmandstuen i Gunderup Kl. 18,00
Vi kører sammen ”tag en eller flere med i bilen” til
Dansk Nutidsmuseum,
Støberivej 8, Aars.

Entre 65 kr. "kaffe er med i prisen” giv besked hvis du er sukkerfri.

Bindende tilmelding: senest 30-4-2017

Elsebeth Rasmussen : 2088 6342
Liss Sørensen            : 2253 2694

Alle er velkommen

tirsdag den 14. februar 2017

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening

Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 1 marts 2017 kl. 19:00 i konfirmandstuen i Gunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne.  Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen  skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Efter generalforsamlingen. Naturgeograf Peter A. Larsen, Skovstrup.
Peter A. Larsen har i 33 år været naturforvalter i amtet og staten, vil fortælle om dette arbejde, samt om natur og landskab i sognet.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

P.B.V.
Elsebeth Rasmussen
Tlf. ‪20886342‬