søndag den 22. maj 2016

Naturvandring

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening 

Mandag d.23/5 2016 KL.18,30 er der Naturvandring
Naturvandring gennem Lundby Dalen, og Torderup Skallen,startved Lundby Samlingen, Lundby, med stop ved SkalboTorderupvej 16.
Leo Christensen,Egon Holt og Frederik Adamsen, vil guide og fortælle om fortiden i området.
Efterfølgende er der kaffe, i Konfirmandstuen Gunderup.
”Turen er ikke for gangbesværede, praktisk fodtøj tilrådes”
”Skulle der blive dårligt vejr afholdes angementet i Konfirmandstuen Gunderup.

Alle er velkommen
Bestyrelsen.

tirsdag den 23. februar 2016

Generalforsamling

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening

Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 2.  marts 2016 kl. 19:00 i konfirmandstuen i Gunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne.  Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Efter generalforsamlingen. Fortæller Frederik Adamsen, om Torderup.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

P.B.V.
Elsebeth Rasmussen
Tlf. 20886342