tirsdag den 14. februar 2017

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening

Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 1 marts 2017 kl. 19:00 i konfirmandstuen i Gunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne.  Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen  skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Efter generalforsamlingen. Naturgeograf Peter A. Larsen, Skovstrup.
Peter A. Larsen har i 33 år været naturforvalter i amtet og staten, vil fortælle om dette arbejde, samt om natur og landskab i sognet.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

P.B.V.
Elsebeth Rasmussen
Tlf. ‪20886342‬