fredag den 16. februar 2018

Generalforsamling

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening
Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 7 marts 2018 kl. 19:00 i konfirmandstuen iGunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne.  Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Efter generalforsamlingen.
Lene Dige kommer og fortæller, om sin skoletid på den gamle og nye skole i Fjellerad.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

 V
P.B.V.
Elsebeth Rasmussen
Tlf. 20886342