tirsdag den 24. februar 2015

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening
Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 11marts 2015 kl. 19:00 i konfirmandstuen iGunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne.  Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Efter generalforsamlingen kommer Hans Flou på besøg.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.
P.b.v. Elsebeth Rasmussen – tlf. 98 33 33 92