torsdag den 25. juli 2019
Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forenings årlige udflugt

Thingbæk Kalkmine ”Regan Vest”

Lørdag 17 august 2019 

Vi mødes ved Thingbæk Kalkmine kl. 13.

Lars Rigborg: Vil fortælle, og guide os rundt, præcis kl. 13.30.

Efter rundvisning, er der kaffe hos TOP KAREN, Rebild. ”giv besked hvis du er sukkerfri”

Alt det får du/I for 175. kr. pr. person.

Bindende aftale senest 9 august 2019.

Elsebeth Rasmussen. Mobil: 2088 6342

Alle er velkommen.

fredag den 22. februar 2019

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening
Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 13 marts 2019 kl. 19:00 i konfirmandstuen iGunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne.  Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Efter generalforsamlingen.
Per Eriksen, vil vise filmen, Baptisterne kom til Østhimmerland. Samt fortælle lidt om,
Sin tid ved landbruget i Gunderup.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.


P.B.V.
Elsebeth Rasmussen
Tlf. 20886342