fredag den 22. februar 2019

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening
Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 13 marts 2019 kl. 19:00 i konfirmandstuen iGunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne.  Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Efter generalforsamlingen.
Per Eriksen, vil vise filmen, Baptisterne kom til Østhimmerland. Samt fortælle lidt om,
Sin tid ved landbruget i Gunderup.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.


P.B.V.
Elsebeth Rasmussen
Tlf. 20886342

Ingen kommentarer:

Send en kommentar