onsdag den 13. februar 2013

Indkaldelse til generalforsamling

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening


Afholder ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 kl. 19:00 i konfirmandstuen i Gunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

P.b.v. Elsebeth Rasmussen – tlf. 98 33 33 92.