mandag den 18. juni 2018

Årets byvandring

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forenings årlige udflugt

Tirsdag d. 26-6 2018 går til Dronninglund Slot.

Vi mødes ved Kirken kl. 19.00
Tag din nabo med.

Runa Christensen: Viser rundt i Kirken og på Slottet.
”Der er elevator på Slottet”

Pris: For kaffe og kringle. 95. kr. Giv besked hvis du er sukkerfri.

Bindende tilmelding senest. 22-6 2018

Elsebeth Rasmussen: 2088 6342
Liss Sørensen          : 2253 2694fredag den 16. februar 2018

Generalforsamling

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening
Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 7 marts 2018 kl. 19:00 i konfirmandstuen iGunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne.  Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Efter generalforsamlingen.
Lene Dige kommer og fortæller, om sin skoletid på den gamle og nye skole i Fjellerad.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

 V
P.B.V.
Elsebeth Rasmussen
Tlf. 20886342