tirsdag den 23. februar 2016

Generalforsamling

Gunderup Sogns Lokalhistoriske Forening

Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 2.  marts 2016 kl. 19:00 i konfirmandstuen i Gunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne.  Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Efter generalforsamlingen. Fortæller Frederik Adamsen, om Torderup.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

P.B.V.
Elsebeth Rasmussen
Tlf. 20886342

Ingen kommentarer:

Send en kommentar