lørdag den 18. september 2010

Amerikansk besøg

Vi har haft amerikaner besøg. En amerikansk dame med Gunderup og Oppelstrup rødder og hendes mand, havde meldt sin ankomst og Norma og Elsebeth påtog sig opgaven med at vise den fædrene gård frem.

Hun havde kontaktet os via e-mail, og hendes e-mail var havnet i spam-mappen og der havde den ophold i ca. ti dage, inden jeg fik den fisket op. Hurtig fik jeg skrevet til damen, at jeg havde set mailen og ville vende tilbage snarest. For hun skrev at hun og manden ville komme til Aalborg-området i midten af september og så var det jo med at få skrevet inden de forlod USA.

Norma gik i krig med at kigge på den mødrene side og det viste sig at hun stammede fra "den i Gunderup kendte Johannsen slægt" og der er en del matrialen om denne slægt på arkivet. Jeg påtog mig den fædrene gren - dels for at fordele jobbet og dels på en, viste det sig, begrundet mistanke og at jeg havde fælles aner med denne amerikaner. Ganske rigtig, helt tilbage i slutningen 1700 tallet, hvor vi begge nedstammer fra Laurids Christensen fra Oppelstrup.

Ved hjælp af historiske matrikel kort, som er tilgængelig på nettet lykkedes det os ligeledes at finde den nøjagtige placering af den fædrene gård. Gården er i dag nedrevet, jorden blev i slutningen af 1800 tallet delt mellem 2 andre Oppelstrup-gård.

Lars Jørgensen, var barnebarn af ovennævnte Laurids Christensen og tip-oldefar til Carol (vores amerikanske gæst) og han har haft en fremtrædelse rolle i Baptisternes historie i Gunderup sogn. Hans gravsten kan stadig ses på kirkegården i Gunderup. Han ønskede ikke at købe gården af herremanden på Buderupholm og herremanden ønskede ikke at sælge til sønnen, derfor blev gården solgt til to andre gårdmænd i Oppelstrup.

Carols oldefar forlod Gunderup sogn og flyttede til Nørre Tranders sogn, sønnen Christen blev født der og i 1905 forlod de Danmark og satte ombord på Oscar II kursen mod Iowa.

I tirsdag kl 11:00 havde Norma, Elsebeth og Carol og hendes mand aftalt at mødes ved Gunderup kirke. Her fra gik turen til Oppelstrup, for at se hvor gården lå. Derefter var de på arkivet, hvor de fik snakket en masse på engelsk. Der blev hentet sandwich på tanken og der blev hygget. De havde alle 4 en rigtig god dag, så det var et par trætte damer (Norma og Elsebeth) jeg snakkede med om aftenen. Carol havde fået et rigtigt godt indblik i historien om Oppelstrup og omegn og Carol var efter sigende imponeret over alt det vi kunne fortælle.

Nu kan hun føre slægten tilbage til 1500 tallet og har fået en ganske god fornemmelse af hvad Danmark er for en størrelse og hun synes det er en yndigt land vi bor i.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar