onsdag den 5. marts 2014

Generalforsamling

Gunderup Sogns Lokalhistoriske forening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 27 marts 2014 kl. 19:00 i konfirmandstuen i Gunderup. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønsket behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Alle er velkommen, men kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

P.b.v. Elsebeth Rasmussen – tlf. 98 33 33 92.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar